Make your own free website on Tripod.com


 

            

Algemene informatie

De flottielje zal maximaal uit 15 tot ca. 20 schepen bestaan. Boekingen geschieden in volgorde van binnenkomst van de schriftelijke aanmelding. Hierna wordt u telefonisch en/of schriftelijk van de voorlopige plaatsreservering op de hoogte gebracht. Na ontvangst van uw betaling van 50% van de reissom volgt de schriftelijke bevestiging van uw plaatsreservering. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden voldaan.

In de prijs is inbegrepen:

bulletElke avond voor vertrek een palaver waarin de te varen route uitvoerig zal worden besproken. Het geven van adviezen voor veilige vaart. Het bespreken van de diverse weerberichten. Het verschaffen van de nodige informatie over de aan te lopen havens en steden.
bulletIndien beschikbaar: het toezenden van foldermateriaal.
bulletAdvies over de benodigde zeekaarten. Indien gewenst kan Windvaan tegen gereduceerde prijs voor de levering zorgdragen.
bulletU ontvangt een overzicht van de voorgenomen routeplanning waarmee tijdens de tocht gewerkt wordt en welke regelmatig bijgesteld zal worden.
bulletAan elke deelnemende schipper zal, bij aanvang van de tocht, een "minipilot" worden uitgereikt. In deze "minipilot" treft u relevante informatie aan betreffende de af te leggen trajecten en de mogelijke alternatieven. Deze informatie zal tot aan de dag van vertrek worden geactualiseerd, vandaar dat u deze "minipilot" niet eerder uitgereikt kunt krijgen.
bulletVoor het vertrek desgewenst adviezen betreffende schip en uitrusting.
bulletBij voortduring tijdens de tocht marifooncontact opdat bij pech of ongeval snel gereageerd kan worden.
bulletHulp bij eventuele motorpech en een sleepje als dat mogelijk is, anders zal hulp worden georganiseerd.
bulletAan boord van het flottieljeleidersschip vaart bemanning mee welke ook beschikt over voldoende kennis om de meest voorkomende problemen te verhelpen.
bulletKleine storingen aan de motor dient u zelf te verhelpen (ontluchten, nieuw oliefilter e.d.).
bulletDe havengelden van de aan te lopen havens komen voor rekening van de deelnemers. Het havengeld bedraagt ongeveer ƒ 20,= tot ƒ 30,= per overnachting. De ligplaatsen zijn van tevoren gereserveerd. Bij enkele havens is er een korting op het havengeld bedongen.

Verzamelen/Kennismaking/Herkenbaarheid:

bulletOp de dag voor het vertrek verzamelen de Windvaanflottielje deelnemers zich vr 18.00 uur in de afgesproken haven.
bulletEr is dan voldoende gelegenheid om met elkaar kennis te maken.
bulletDe flottieljeleider zal bij ieder schip aan boord komen voor kennismaking, de check van het jacht en het bespreken van de details.
bulletElk deelnemend schip krijgt een Windvaan flottieljevlag opdat wij als flottielje in buitenlandse havens goed herkenbaar zijn.