Make your own free website on Tripod.com

Algemene Informatie
Welkom ] [ Algemene Informatie ] Voorwaarden ] Tarieven ] Inschrijfformulier ]

 

            

 

Algemene informatie

De flottielje zal maximaal uit  ongeveer 15 schepen bestaan. Boekingen geschieden in volgorde van binnenkomst van de  aanmelding. Hierna wordt u  schriftelijk van de voorlopige plaatsreservering op de hoogte gebracht. Na ontvangst van uw betaling van 50% van de reissom volgt de schriftelijke bevestiging van uw plaatsreservering. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden voldaan.

In de prijs is inbegrepen:

bulletKennismakingsbijeenkomst  en briefing in het voorjaar met de deelnemers.
bulletCursusboek "Routeplanning, de bouwstenen voor een veilige tocht"
bulletTijdens de tocht uitleg over route- en tochtplanning in de praktijk.
bulletElke avond voor vertrek een briefing waarin de te varen route uitvoerig zal worden besproken.
bulletHet bespreken en uitleg over de te verwachten weerssituatie tijdens de tocht . Het verschaffen van de nodige informatie over de aan te lopen havens en steden.
bulletIndien beschikbaar: het toezenden van foldermateriaal.
bulletAdvies over de benodigde zeekaarten.
bulletIndien gewenst kan Windvaan tegen gereduceerde prijs voor de levering zorgdragen.
bulletOverzicht van de voorgenomen routeplanning waarmee tijdens de tocht gewerkt wordt en welke regelmatig bijgesteld zal worden.
bulletAan elke deelnemende schipper zal, bij aanvang van de tocht, een "minipilot" worden uitgereikt. In deze "minipilot" treft u relevante informatie(way-points, afstanden,koers en vaar informatie) aan betreffende de af te leggen trajecten en de mogelijke alternatieven.
bulletVoor het vertrek desgewenst adviezen betreffende schip en uitrusting.
bulletBij voortduring tijdens de tocht marifooncontact opdat bij pech of ongeval snel gereageerd kan worden.
bulletHulp bij eventuele motorpech en een sleepje als dat mogelijk is, anders zal hulp worden georganiseerd.
bulletAan boord van het flottieljeleidersschip vaart bemanning mee welke ook beschikt over voldoende kennis om de meest voorkomende problemen te verhelpen. En is in noodgevallen beschikbaar als aanvulling van de bemanning.
bulletDe havengelden van de aan te lopen havens komen voor rekening van de deelnemers. Het havengeld bedraagt ongeveer 1.5 - 2.0 pnd per meter scheepslengte per overnachting.
bulletDe ligplaatsen zijn van tevoren gereserveerd. Bij   havens is er een korting op het havengeld bedongen.
bulletIedere deelnemer ontvangt een windvaanvlag voor de herkenbaarheid in de havens.
bulletHet organiseren van gezamenlijke maaltijden, barbecues en andere evenementen.

Verzamelen/Kennismaking:

bulletOp de dag voor het vertrek verzamelen de Windvaanflottielje deelnemers zich vr 18.00 uur in Seaport Marina te IJmuiden
bulletEr is dan voldoende gelegenheid om met elkaar kennis te maken.
bulletDe flottieljeleider zal bij ieder schip aan boord komen voor kennismaking, de check van het jacht en het bespreken van de details.