Make your own free website on Tripod.com


 

            
 
Windvaanflottielje    2001
verzamelen Verzamelen in Sea Port Marina te IJmuiden. De havenmeester is op de hoogte van de komst van de Windvaan deelnemers. Door via de marifoon aan te geven dat u deelnemer bent van de Windvaanflottielje zal hij zorg dragen dat u bij de andere deelnemers kan afmeren. De flottieljeleiding komt bij u aan boord voor kennismaking en check van het schip.
dag 1 Vertrek naar Scheveningen een afstand van 25 mijl. Na het verlaten van de pieren van IJmuiden houden we koers 270 (west) aan tot ca. 5 mijl uit de kust. We varen langs de kust , via het oude Remeiland, en  sturen aan op de verkenningston Scheveningen.We meren af in de Marina op aanwijzing van de havenmeester die van onze komst op de hoogte is.
dag 2 De koers wordt, na het verlaten van de haven van Scheveningen, uit gezet naar de Indusbank N. Alwaar we verzamelen om de oversteek te maken van de Maasgeul. Varend langs de Bollen van Goeree en Ooster lopen we de Banjaard aan. Via de Geul van de Banjaard tussen Noordland en Hompels door bereiken we de Roompot sluis. We meren af, na het passeren van de sluis, op aanwijzing van de havenmeester, in de Roompot Marina. Dagafstand ca 55 mijl.
dag 3 We zetten   koers via de betonde Roompot naar de Kaloo. Ter hoogte van de Rassen  wordt  de koers uitgezet direkt op Blankenberge. . We nemen ligplaats in de oude haven alwaar de havenmeester ons staat op te wachten. Dagafstand  ca 40 mijl.
dag 4 Rustdag
dag 5 Buiten de havenhoofd: koers 270, naar de Wenduinebank E. Via de Grote Rede, langs Oostende en Nieuwpoort lopen we de Trapegeerboei aan. Nu moet er goed genavigeerd worden om de ingang van de Passe de Zuydcote te vinden. Boei E11 is de eertse van een reeks tonnen die ons geleiden naar Duinkerken. We zijn te gast bij Jachtclub Mer du Nord. Dagafstand   40 mijl
dag 6 Vertrek naar Ramsgate in Engeland,  de oversteek van de Doverstrait. Een mooie zeiltocht langs de Fransekust. We verzamelen bij de aanvang van de shippingline om als groep over te steken. Hier is het goed uitkijken geboden, er is veel scheepvaart. De S.W.Goodwinboei aan stuurboord houdend,  verleggen we de koers naar Ramsgate via  de Goodwin Fork, N.W.Goodwin en de E.Brake. We meren af in de buitenhaven. Dagafstand 50 mijl.
dag 7 Reservedag. Daar er niet gevaren wordt bij een windstrekte meer dan 6 BF. Leert de praktijk dat er zg. verwaaidagen zijn.
dag 8 Rustdag
dag 9 Na toestemming te hebben verkregen van de Port Controle verlaten we de haven. De Thames Estuary ligt voor ons. Na de E. Margateboei koersen we af op het Princes Channel. Het Kentish Flats en Red Sand Towers aan bakboord houdend, is de  Medwayboei, de ingang naar de Medway, goed te navigeren. De rivier de Medway, met aan bakboord Sheernes, wordt opgevaren tot Queenborough . We meren af aan moorings op de rivier. Dagafstand 40 mijl.
dag 10 Naar Londen, een tocht van 45 mijl. Het eerste deel van de  Thames is breed, hier kan gezeild worden. Dit verandert voorbij Tilbury Docks, de bebouwing van de oevers van de Thames maken het lastig hier te zeilen. We houden stuurboord wal aan.Wij meren af in het St. Katharine dock pal voor de Towerbridge aan een gereserveerde steiger.
dag 11 Rustdag
dag 12 Rustdag
dag 13 De Thames bevaren is opletten, veel obstakels drijven in het water. Een uitkijk speciaal het eerste deel is noodzakelijk willen we averij, plastic/lijnen/vissernetten in de schroef, voorkomen. Dagafstand naar Queenborough van 45 mijl. We meren weer af aan moorings. Hier organiseren we mogelijk een barbeque tesamen met de Queenborough YC.
dag 14 Naar Brightling Sea aan de Rivier Blackwater, een tocht van ongeveer 37 mijl. Via de Warp naar het Middle Deep. Bij de Wallet Spitway aangekomen dienen we de dieptemeter goed in de gaten te houden er staat bij aankomst ( laagty ) maar net voldoende water onder de kiel.
dag 15 Naar River de Orwell, Woolverstone is de eind bestemming voor vandaag. De aanloop van deze rivier kan problematisch zijn gezien de vele zeeschepen die hier afmeren. We blijven uit de vaargeul. . We zijn te gast bij de  Woolverstone Marina. Dagafstand 24 mijl
dag 16 Rustdag. (bezoek Pin Mill en/of Ipswich)
dag 17 Vertrek naar de River Deben, met  Woodbridge als eindbestemming. De  aanloop van de Deben is ieder jaar anders. Een zandbank voor de ingang verplaatst regelmatig. Kennis van de lokale situatie is hier noodzakelijk. Tide-Mill Yacht Harbour heeft een drempel zodat we zorgen er met HW. aan te komen.De rivier valt geheel droog. Dagafstand  ca. 20 mijl.
dag 18 Rustdag
dag 19 

We maken ons klaar voor de oversteek naar IJmuiden. Een afstand van ca. 120 mijl. Na het vrij varen van de Shipwashbanken ligt de Noordzee voor ons open. Nabij het Noord Hinder N. baken zijn we bij de  diepwaterroute het drukke scheepvaartverkeer houden we goed in de gaten.Na het passeren van de booreilanden in het Rijn Field zijn we nog ca. 20 mijl van af IJmuiden.
dag 20 Reeds van verre zien we de hoogovens van IJmuiden. We meren af in de Seaport Marina op aan wijzing van de Havenmeester.
zaterdag Afscheid nemen